„Wzrastasz, wzrastamy, wzrastacie. Entuzjastycznie wyznajemy ideę harmonijnego rozwoju i dzielenia się dobrem z naszym otoczeniem”.

Działania na rzecz społeczności lokalnych są jednym z priorytetów polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia jest odpowiedzią Grupy Kapitałowej na konkretne potrzeby społeczności lokalnych w obszarach działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

www.grupakety.com

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej składającej się z trzech głównych segmentów biznesowych (łącznie 24 spółek, z czego 15 zagranicznych), działających w następujących obszarach:

produkcja profili i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych, SWW)
projektowanie i produkcja systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, a także usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcja akcesoriów do montażu okien i drzwi (Segment Systemów Aluminiowych, SSA)
produkcja opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich, SOG)