Program 16 PLUS

 

Program 16 PLUS  jest realnym działaniem na rzecz naszej misji „Na lepszy start” .Program ten dedykowany jest młodzieży powyżej 16 roku życia. Dzięki regularnym spotkaniom z jego uczestnikami możemy odpowiedzieć na ich potrzeby, tak aby w jak najlepszy sposób przygotować ich do startu w dorosłe życie. Indywidualne wsparcie dla podopiecznych polega między innymi na finansowaniu korepetycji z przedmiotów ścisłych i języków obcych, kursów prawa jazdy, podnoszenia kwalifikacji poprzez różne szkolenia oraz pomocy w organizacji i odbywaniu praktyk zawodowych i zdobywaniu pracy, oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań.  Jedną z możliwości jest również skorzystanie z mieszkania usamodzielnienia Pomaga to młodym ludziom w pierwszym etapie po opuszczeniu domu dziecka.  Zgodnie z regulaminem nasi podopieczni mogą w nim przebywać maksymalnie dwa lata, podczas których mają stworzone optymalne warunki by znaleźć pracę oraz zebrać pierwsze środki na samodzielne życie.

Z myślą o młodzieży z Programu 16 PLUS fundacja organizuje specjalne, tematyczne warsztaty z zakresu ekonomii, zaburzenia odżywiania, przeciwdziałania agresji czy edukacji seksualnej.

Logotyp Programu 16 PLUS został zaprojektowany przez jedną z naszych podopiecznych.