Wszelkie dane osobowe oraz/lub dane teleadresowe gromadzone poprzez internetowy serwis  są wykorzystywane jedynie w celu nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem użytkownika, na które to zapytanie użytkownik oczekuje odpowiedzi. Dane użytkownika otrzymane poprzez internetowy serwis przeznaczone są wyłącznie na użytek serwisu.

Administratorem wszelkich danych jest Fundacja Grupa Kęty z siedzibą: ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała.

Serwis stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza dane przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych w serwisie został wyznaczony administrator bezpieczeństwa informacji nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych oraz została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa informacji.

Pliki cookies („ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej np.:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Serwis zbiera i przechowuje informacje dotyczące korzystania z serwisu przez użytkowników oraz ich adresy IP. Informacje te zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych i wykorzystywane w celach technicznych i statystycznych związanych z administracją Serwisu internetowego.

 1. Przetwarzamy dane osobowe opisane powyżej. Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera a, f i c z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) w celu prowadzenia statystyk odwiedzin stron oraz zapewnienia możliwości dostosowania treści do potrzeb osoby odwiedzającej, wyłącznie za Twoją zgodą.
 2. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Fundacja Grupa Kęty, w szczególności osoby zarządzające strona internetową.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania ze strony w optymalny sposób.
 4. Masz prawo do żądania od Fundacja Grupa Kęty dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
 6. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na ważność czynności podjętych pomiędzy wyrażeniem zgody a jej cofnięciem.
 7. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach.
 8. Okres przechowywania danych kończy się z chwilą cofnięcia zgody lub upływu okresów przetwarzania danych niezbędnych do dochodzenia, ustalania lub obrony roszczeń.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Tomaszem Cyganem, e-mail: IODO_grupakety@grupa.kety.com tel. 694 429 337.