Zarząd fundacji

Monika Sobczak

Prezes Zarządu
(funkcja sprawowana społecznie)

Andrzej Stempak

Członek Zarządu
(funkcja sprawowana społecznie)

Agnieszka Łaciok

Sekretarz Fundacji

Rada fundacji

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny Grupy Kęty S.A.

Piotr Wysocki

Członek Zarządu,
Z-ca Dyrektora Generalnego Grupy Kęty S.A.

Rafał Warpechowski

Członek Zarządu,
Dyrektor Finansowy Grupy Kęty S.A.

Tomasz Grela

Członek Zarządu,
Prezes Zarządu Aluprof S.A.

Rafał Lechowicz

Członek Zarządu,
Prezes Zarządu Alupol Packaging S.A.