Jak uzyskać pomoc?

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia z siedzibą w Bielsku – Białej pomaga wychowankom domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych m.in. poprzez niesienie pomocy podopiecznym tych placówek w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Pomoc ta uwarunkowana jest posiadanymi przez Fundację środkami oraz oparta jest na zasadach określonych w statucie Fundacji. Każdy przypadek rozpatrywany jest przez nas indywidualnie.

Pomagamy wychowankom podopiecznym:

domów dziecka

placówek opiekuńczo – wychowawczych

rodzin zastępczych

Fundacja pomaga również pracownikom spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA i ich dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Jakie są warunki przyznania pomocy?

Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie odpowiedniego wniosku. Fundacja ma prawo prosić o uzupełnienie przekazanych dokumentów. Ponieważ każdy przypadek jest inny, także dokumentacja potrzebna do jego rozpatrzenia może być różna. Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Fundacja może podjąć decyzję o udzieleniu pomocy, dopiero gdy zostanie zgromadzona pełna dokumentacja. Fundacja ma prawo prosić osobę składającą wniosek o okazanie rachunku/faktury dotyczącej przedmiotu pomocy, o którą się zwróciła.

W jaki sposób zwrócić się z prośbą o pomoc?

Wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami przesłać na adres:

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
ul. Warszawska 153
43-300 Bielsko-Biała

Wnioski do pobrania

Wniosek o pomoc - osoby prawne

pdf (306 KB)

Wniosek o pomoc - osoby fizyczne

pdf (392 KB)

Wniosek dla pracowników Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

pdf (413 KB)

Informacja o opodatkowaniu darowizn dla osób fizycznych przekazywanych przez Fundację

pdf (41 KB)