Wyzwaniem, które postawiła sobie Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia jest rozwój, promocja i wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 

Odpowiadając na niesłabnącą od lat potrzebę wychowywania dzieci w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych przygotowaliśmy projekt kampanii społecznej „Podziel się domem- Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.  Celem kampanii jest budowanie świadomości społecznej w temacie rodzinnej pieczy zastępczej, poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze oraz szeroki wachlarz wsparcia dla istniejących już rodzin i ich podopiecznych. Aby dowiedzieć się więcej na temat projektu należy kliknąć w grafikę powyżej, która przekieruję nas bezpośrednio na stronę PODZIEL SIĘ DOMEM.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat lub chcesz zostać rodzicem zastępczym, skontaktuj się z Fundacją Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia lub bezpośrednio z jednostką odpowiedzialną za pieczę zastępczą w Bielsku-Białej:

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Pieczy Zastępczej
Plac Opatrzności Bożej 18, Bielsko-Biała
tel. 33 496 01 12, 33 496 01 11