Aktywność Fundacji w 2012 roku doceniły placówki, które otrzymały wsparcie w akcji GWIAZDKA DZIECIĘCYCH MARZEŃ oraz w pomocy w dokształcaniu dzieci i młodzieży
przesyłając podziękowania na ręce fundacji.