Fundacja podjęła uchwałę na mocy której przekaże 3 tys darowizny do placówki z Pszczyny, która właśnie jest w trakcie zmian organizacyjnych na mniejsze domy dziecka

 – zgodnie z ustawą w Pszczynie powstaną dwie placówki z ograniczoną ilością do 15 miejsc.

Za pieniądze przekazane przez Fundację Placówka zakupi meble do pokoju, służącego rekreacji i spędzaniu  wspólnego czasu.