Pracownicy spółek Grupy Kapitałowej bardzo chętnie wspierają działalność Fundacji.

Często chcąc pozostać anonimowymi przynoszą zabawki czy odzież, które za pośrednictwem Fundacji trafiają w ręce podopiecznych.

Tak było i w grudniu. Fundacja przekazała w formie darowizny odzież i zabawki młodej matce  samotnie wychowującej 2-u lenią córeczkę.
„Cieszymy się, że mamy wsparcie wśród pracowników Grupy Kapitałowej, dzięki takim wspólnym inicjatywom możemy więcej” – mówi M.Sobczak, prezes Fundacji.