Jeszcze 800 zł zasili konto Fundacji z tytułu sprzedaży kalendarzy wśród pracowników Grupy Kapitałowej!

Fundacja serdecznie dziękuje Zarządowi Grupy Kęty S.A. za ufundowanie kalendarza a wszystkim spółkom i pracownikom zaangażowanym w sprzedaż -za okazaną pomoc i wsparcie.

Cały nakład 2500 sztuk kalendarzy trafił w ręce klientów spółek GKK, pracowników spółek i przyjaciół Fundacji!