W dniu 21 stycznia br w ramach programu „Czy można polubić Einsteina?” Fundacja zorganizowała wycieczkę edukacyjno-rekreacyjną na Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie.

wycieczce udział wzięli wychowankowie domu dziecka w Bielsku-Białej. Na uniwersytecie dzieci brały udział w pokazie ciekawych doświadczeń z chemii w auli Zakładu Dydaktyki Chemii UJ oraz miały możliwość zapoznania się życiorysem i pracami Marii Curie-Skłodowskiej.

Był też czas na chwile relaksu przy ciepłej czekoladzie w pijalni czekolady Wedla oraz na krótki spacer po Krakowie.

Wycieczka edukacyjna to jeden z elementów programu „ Czy można polubić Einsteina?”, którego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z przedmiotów ścisłych wśród dzieci z Domu Dziecka poprzez uatrakcyjnienie zajęć pozaszkolnych organizowanych na terenie Domu Dziecka i poza nim w ramach tzw. edukacji pozaformalnej.