W sobotę 25 kwietnia 2015 r. dzieci z placówek z Kęt i z Bielska-Białej oraz inni członkowie projektu przebywali z wizytą w laboratoriach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas spotkania z naukowcami  (prof. Andrzej Kotarba, dr Wacław Makowski i dr Paweł Stelmachowski) zapoznali się z metodami badawczymi dotyczącymi katalizy w ochronie środowiska oraz urządzeniami stosowanymi w tych metodach. Dla niektórych z nich było to pierwsze zetknięcie się z prawdziwym naukowcem oraz z prawdziwą pracownią naukową. To motywuje do dobrej nauki oraz planów na przyszłość –może  studia na kierunkach ścisłych UJ w Krakowie?

W następnej kolejności uczniowie przeszli do sali, gdzie przeprowadzono zajęcia warsztatowe dotyczące  zagadnień związanych z postacią naukowca i jego pracy. Pan Wacław Makowski poprowadził zajęcia, jak również był liderem dyskusji, która wywiązała się podczas prezentacji przez grupy uczniowskie swoich wyników pracy. Uwieńczeniem tych zajęć była prezentacja prac plastycznych dzieci na temat: Jak wyobrażam sobie naukowca?  Wśród prac przeważał jednak naukowiec-mężczyzna, naukowiec-magik, naukowiec-badacz, naukowiec-człowiek szczęśliwy, naukowiec-chemik.

Po opuszczeniu Instytutu Chemii UJ dzieci udały się jeszcze raz do Collegium Maius na wystawę „Wszystko jest liczbą”. Szczególnie zainteresowała ich maszyna przetwarzająca tekst z sytemu binarnego na dziesiątkowy oraz urządzenia wytwarzające falę dźwiękową.

Po intensywnym naukowym dniu był czas na wspólny obiad i zwiedzanie Krakowa.

Posiłki były ufundowane przez Fundację Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia, a przejazd do Krakowa oraz zwiedzanie laboratoriów chemicznych  odbyły się w ramach projektu Irresistible.

Poniżej fotorelacja z dnia spędzonego w Kętach. Fot. J.Holeksa.