W sobotę, 21 listopada w Bielsku- Białej odbyły się pierwsze warsztaty w ramach programu 16plus.

W trakcie warsztatów młodzież pracowała zgodnie z założonym celem i przyswajała pojęcia z obszaru ekonomii.

Cele:

• kształtowanie umiejętności planowania budżetu, podejmowanie decyzji dotyczących wykorzystania swoich środków finansowych,

• projektowanie własnego budżetu, ocenianie jego realności i korzyści.

Pojęcia:

• planowanie budżetu: dochody i wydatki,

• koszt alternatywny – potrzeby i zasoby (ich hierarchia i różnorodność oraz środki ich zaspokajania,

• równoważenie dochodów i wydatków,

• nadwyżka,

• deficyt

Szerzej o całym projekcie przeczytasz tutaj: 16 plus

Program finansowany ze środków pozyskanych z 1%.