16plus to program, który ma wspierać młodzież w procesie usamodzielniania. 

Z każdym ze zgłoszonych uczestników (początkowo 29 osób z sześciu placówek) przeprowadzono indywidualne spotkania celem wypracowania arkusza rozwoju osobistego wraz z elementami, których realizację wspierać może fundacja. Jednym z istotnych elementów programu jest zachęcenie młodych ludzi do pracy wolontaryjnej. Fundacja przygotowała specjalne darowizny w wysokości 2 tys złotych na placówkę oraz draft programu wolontaryjnego „Razem z Grupą”.

Innym istotnym elementem programu jest szeroko rozumiana edukacja- czyli warsztaty tematyczne dla młodzieży.

Do 30 czerwca 2016 Fundacja przeznaczyła na realizację programu 42 034 zł (z czego 31 662,90 zł to środki pozyskane z 1%podatku 2015); zostały one wydatkowane m.in. na:

  • Organizację warsztatów „EKONOMIA na co dzień” – listopad 2015
  • Organizację warsztatów „NIE JEM – restrykcyjne diety a zaburzania odżywiania”, oraz „EDUKACJA seksualna” – kwiecień 2016
  • Organizację warsztatów dwudniowych z tematyki uzależnień  „PROFILAKTYKA uzależnień od alkoholu”; „PROFILAKTYKA uzależnień od narkotyków”; „PROFILAKTYKA uzależnień od gier komputerowych” – czerwiec 2016,
  • Cztery projekty o charakterze wolontaryjnym  „Razem z GRUPĄ” (podopieczni z Żywca, Bielska-Białej/ul.Lompy, Bielsko-Biała/ul.Cygańska oraz z Pszczyny)
  • Korepetycje z języka angielskiego oraz matematyki – 2 podopiecznych,
  • Indywidualne wsparcie podopiecznych w doskonaleniu umiejętności, m.in.:

o   Kurs prawa jazdy- 1 podopieczny

o   Staż w zawodzie kucharz – 1 podopieczny

o   Kurs narciarski – 1 podopieczny

o   Kurs wizażu- 2 podopieczne

o   Kurs stylizacji paznokci – 1 podopieczna

o   Pomoce dydaktyczne do zawodu ogrodnik – 1 podopieczny

o   Doposażenia sprzętu sportowego do treningów – 1 podopieczny

Program ruszył jesienią 2015 roku, ma charakter ciągły i będzie kontynuowany.