W sobotę 17 września odbyła się muzyczna podróż w Koniakowie.

Muzyczna – ponieważ głównym elementem wycieczki były warsztaty muzyczne prowadzone przez panów Józefa Brodę oraz Janusza Kohuta.

Wycieczka rozpoczęła się wyprawą na szczyt Ochodzitej. Młodzież zapoznała się tu z historią tych ziem i bogatą tradycją kulturową.  Józef Broda przedstawił w tej scenerii kilka utworów ludowych charakterystycznych dla tego regionu.

Następnym punktem programu były warsztaty w Muzeum Pasterskim w Koniakowie. Młodzież zapoznała się z  tradycją wypasu owiec, ich strzyżeniem i obróbką wełny. Mogła sama wyprodukować przędzę z owczego runa, a potem wykonać z niej „aniołki“, które będą świetną pamiątką z pobytu w Koniakowie. Spotkanie zakończyło się degustacją różnych rodzajów serków owczych.

Potem odbył się ponad godzinny koncert z udziałem Józefa Brody i Janusza Kohuta. Młodzież mogła sama spróbować gry na fujarkach pasterskich, oraz dzwonkach pasterskich. Po obiedzie znalazł się czas na wizytę w muzeum Kawuloka, pokaz gry na trombitach i innych regionalnych instrumentach muzycznych, potem skrócone zajęcia z emisji głosu prowadzone przez Janusza Kohuta i wspólne opracowanie wybranych utworów ludowych.

Wycieczka, w której udział wzięli podopieczni z placówki z Kęt i Oświęcimia zakończyła się ogniskiem i kiełbaskami.

Więcej o artystach tutaj:

Józef Broda

Janusz Kohut