W sobotę 27 maja 2017 r. w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Domu Dziecka w Międzyświeciu odbył się IX Turniej dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych.

Obecni byli również opiekunowie z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych z  powiatu cieszyńskiego. Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia, której jednym z celów jest krzewieni idei rodzicielstwa zastępczego wsprała finasowo wydarzenie. Szersza fotorelacja tutaj