W Domu Dziecka w Żywcu odbyły się kolejne z cyklu eko warsztatów prowadzone przez fundację ekologiczna ARKA.

Cykl eko-warsztatów finansowany jest z projektu Książka wspiera bohatera! Dzieci i młodzież uczy się zasad recyklingu oraz nadawania rzeczom drugiego życia.