Nasi podopieczni- są eko!

We wtorek, 18 czerwca na terenach rekreacyjnych w Bystrej koło Bielska-Białej odbyły się finałowe warsztaty ekologiczne dla dzieci pracowników biorących udział w akcji połączone z rozdawaniem dyplomów, nagród i sadzonek do samodzielnego posadzenia w przydomowych ogródkach i balkonach.

Przypominamy – pomysłodawcą akcji LISTY DLA ZIEMI jest Fundacja Ekologiczna ARKA Akcję określają dwa słowa: EDUKACJA i DZIAŁANIE. Młodzi ludzie piszą ekologiczne listy do dorosłych. W ramach akcji odbywają się lekcje tematyczne, wystawy, happeningi. Tematyka obejmowała gospodarkę odpadami, promocję recyklingu oraz postaw i działań proekologicznych. Ważnym elementem akcji jest przeciwdziałanie paleniu śmieci w piecach domowych.  Grupa Kapitałowa dołączając do akcji wspiera ideę zrównoważonego rozwoju oraz zachęca dzieci pracowników do napisania listu. W 2019 roku dzieci pracowników i podopieczni fundacji napisali ponad 150 listów. Wybrane z nich stworzyły nasza kolejną KSIĘGĘ LISTÓW!