Pieknie dziękujemy WSZYSKIM, którzy przekazali nam 1% swojego podatku.

Otrzymaną kwotę ponad 45 tys PLN przeznaczymy na rozwój progarmu 16plus.