16plus to program dedykowany młodzieży w wieku od 16 lat, która przygotowuje się do procesu usamodzielniania 

16 plus to program, który wspiera młodzież w procesie usamodzielnienia. Z każdym z uczestników tego programu zostały przeprowadzone indywidualne spotkania celem poznania bieżących potrzeb oraz wypracowanie arkusza rozwoju osobistego.

W tym roku oprócz indywidualnych spotkań Fundacja przeprowadzi również spotkania z każdą z 8 placówek. W spotkaniu tym uczestniczyć będą wszyscy wychowankowie danej placówki, którzy uczestniczą w programie. Spotkania takie mają na celu, aby na bieżąco dowiadywać się o potrzebach wychowanków bądź ewentualnych zmianach.

Pierwsze ze spotkań odbyło się wczoraj 15.01.2020 roku z wychowankami z placówki w Oświęcimiu. Spotkanie odbyło się w pizzerii da Grasso.

Spotkanie miało charakter luźny. Wspólnie z wychowankami rozmawialiśmy o ich bieżących potrzebach czy także planach na najbliższy czas. No i oczywiście nie zabrakło pysznej pizzy !