Nasz mały wkład w zbiórkę na leczenie Fabiana i Kajetana.
Na zdjęciu p.Radosław Siuda inicjator i organizator imprezy i p.Monika Sobczak, prezes fundacji.