Rok
W środę w siedzibie Dyrekcji MOPS odbyło się spotkanie w ramach projektu„Podziel się domem” – Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej. Dla dzieci z bielskich rodzin zastępczych przekazaliśmy 8 laptopów i drukarkę, a dla wolontariuszy, którzy udzielali korepetycji dla dzieci z rodzin zastępczych symboliczne dyplomy