22 lutego oraz 23 lutego 2022 roku odbyła się wycieczka do Krakowa z podopiecznymi fundacji w ramach projektu pod nazwą „Z lotu ptaka”. Celem tego projektu było między innymi kształcenie wyobraźni przestrzennej, odbieranie rzeczywistości z różnych punktów lokalizacji oraz kształtowanie umiejętności wyznaczania przyśpieszenia, prędkości, czasu i drogi w różnego rodzajach ruchu. Podopieczni fundacji zwiedzili lotnisko w Krakowie-Balicach, Muzeum Lotnictwa, zamek na Pieskowej Skale oraz Dzwon Zygmunta.