Rok
4 czerwca odbyła się III edycja Rowerowego Pucharu Reksia. Podczas wydarzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Fundacją Grupa Kęty Podbeskidzia miała okazje promować projekt „Podziel się domem Bielsko-Biała na rzecz wsparcia pieczy zastępczej”. Dziękujemy organizatorom oraz